Belang van coaching en begeleiding.

Voor
iedereen zij er twee aspecten die van enorm belang zijn en hier bestaan nog
enkele misconcepties over bij een groot gedeelte van de bevolking. Zodoende
denken namelijk de meeste mensen dat talent en training deze aspecten zijn,
echter kunnen zij er niet verder naast zitten. Dit is namelijk een zeer
beknopte gedachte. De twee belangrijkste aspecten zijn namelijk coaching en
begeleiding. Dit ziet men in de meeste gevallen terug in de sportwereld, maar
het is ook van belang (geweest) in ons dagelijks leven en bij onze carriere.
Door middel van coaching en/ of begeleiding kan het namelijk zo zijn dat mensen
die als minder gezien worden, uiteindelijk beter worden of hoger eindigen dan
iemand die aanvankelijk als beter werd beschouwd. Dit fenomeen komt ook
regelmatig voor in het bedrijfsleven, niet dat het ene team het andere team
verslaat, maar dat mensen die minder getalenteerd zijn wel uitstekend kunnen
presteren met behulp van zakelijke coaching en
de juiste begeleiding. Door middel van zakelijke coaching wordt er een
duidelijk beeld geschetst van de kwaliteiten van een werknemer, de zwaktes, de
persoonlijkheid en welke (persoonlijke) doelen de werknemer zelf voor ogen
heeft. Ook leert de werknemer hoe hij/ zij een goede besluitvorming kan maken.
Dit kan namelijk alleen maar door zowel gebruikt te maken van jouw verstand als
jouw gevoel. Men heeft namelijk hun gevoel nodig om een goede besluitvorming te
kunnen nemen/ maken, aangezien ons verstand/ brein niet altijd betrouwbaar is.
Zo is dit al meerdere malen duidelijk geworden door enkele trucjes (die gebruik
maken van gezichtsbedrog) te gebruiken. Hierdoor weet men dat hun brein niet
altijd te vertrouwen is en dit is ook het geval bij stressvolle situaties. Door
stress raakt men namelijk of in paniek of kunnen zij niet meer helder nadenken,
waardoor zij op dat moment (meestal) de verkeerde keuze maken. Door gebruik te
maken van het gevoel bij het maken van een besluit zal men (sneller en vaker)
een betere besluitvorming kan maken. Ook helpt het om een bepaald doel voor
ogen te hebben, op die manier kan iemand namelijk hun keuze toespitsen op hun
doel. Naast zakelijke coaching is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken
van loopbaanbegeleiding,
echter is deze vorm van begeleiding meer van toepassing op mensen die wat
verder zijn in hun carriere (vanaf 35 tot 50 jaar).